Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× VGA Gigabyte RTX 2060 OC 6G GDDR6 VGA Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB GDDR6
1 x 8,800,000
8,800,000
8,800,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 8,800,000
Tổng 8,800,000

Phiếu ưu đãi