Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
1 x 18,900,000
18,900,000
18,900,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 18,900,000
Tổng 18,900,000

Phiếu ưu đãi