Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× CPU Intel Core i3-12100F (4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 58W) - Socket Intel LGA 1700
1 x 3,050,000
3,050,000
3,050,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 3,050,000
Tổng 3,050,000

Phiếu ưu đãi