Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ram DDR4 Gskill 16G/3200 Aegis (1x 16GB) (F4-3200C16S-16GIS)
1 x 1,570,000
1,570,000
1,570,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1,570,000
Tổng 1,570,000

Phiếu ưu đãi