Mainboard - Bo Mạch Chủ

Bo mạch chủ EX-B365M-V5

1,750,000
1,725,000
1,795,000

CPU - Bộ Vi Xử Lý

Bộ xử lý CPU Intel Core i5 9400

4,850,000