máy bộ vi tính ưu đãi

CPU - Bộ Vi Xử Lý

CPU I9-11900F

12,900,000

CPU - Bộ Vi Xử Lý

CPU I9-10900F

10,200,000

CPU - Bộ Vi Xử Lý

CPU i7-10700F

7,900,000