CPU I5-2400 cũ (BH 3 năm)

CPU I5-2400 cũ (BH 3 năm)

  • Ngày đăng : 15/05/2018 7:32AM - 1159 lượt xem
  • Giá bán : 890,000₫
Chưa có thông tin!
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I5-2400 cũ (BH 3 năm)!