CPU i5-4570 TRAY KHÔNG FAN

CPU i5-4570 TRAY KHÔNG FAN

  • Ngày đăng : 11/03/2018 2:22AM - 756 lượt xem
  • Giá bán : 1,980,000₫

Hiệu suất

i5-4570 tray BH 3 năm không fan

AE Muoosb lấy fan zin mới thì cộng thêm 70k

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU i5-4570 TRAY KHÔNG FAN!