CPU I5-8400 new box

CPU I5-8400 new box

  • Ngày đăng : 16/06/2018 9:13AM - 600 lượt xem
  • Giá bán : 4,490,000₫
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I5-8400 new box!