CPU I5-9400F NEW FULL BOX

CPU I5-9400F NEW FULL BOX

  • Ngày đăng : 19/03/2019 10:28AM - 497 lượt xem
  • Giá bán : 3,950,000₫
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I5-9400F NEW FULL BOX!