CPU I7-3770S tray

CPU I7-3770S tray

  • Ngày đăng : 16/03/2018 7:38AM - 869 lượt xem
  • Giá bán : 2,590,000₫

Hiệu suất

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I7-3770S tray!