CPU XEON E3 1220 V3 CŨ

CPU XEON E3 1220 V3 CŨ

  • Ngày đăng : 17/05/2018 3:01AM - 310 lượt xem
  • Giá bán : 1,490,000₫

Hiệu năng

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU XEON E3 1220 V3 CŨ!