I5-2500 CŨ

I5-2500 CŨ

  • Ngày đăng : 21/06/2018 7:24AM - 74 lượt xem
  • Giá bán : 890,000₫

Hiệu năng

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm I5-2500 CŨ!