i5-3570 Tray

i5-3570 Tray

  • Ngày đăng : 16/04/2018 5:04AM - 845 lượt xem
  • Giá bán : 1,350,000₫

Hiệu suất

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm i5-3570 Tray!