I5-4690 tray

I5-4690 tray

  • Ngày đăng : 16/02/2018 8:18AM - 949 lượt xem
  • Giá bán : 2,050,000₫

Hiệu suất

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm I5-4690 tray!