Nguồn Cooler Master elite 500W V3

Nguồn Cooler Master elite 500W V3

  • Ngày đăng : 17/10/2018 10:30AM - 1660 lượt xem
  • Mã sản phẩm : PW05
  • Giá bán : 790,000₫
  • Nguồn Cooler Master 500W fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen

100 in stock

Nguồn Cooler Master 500W fan 12cm, 2 đường 12v, (4+4pin) CPU, 4 sata, 3 ata , 1 PCI express 6 pin, màu đen

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm Nguồn Cooler Master elite 500W V3!