SSD Galax Gamer 120G New

SSD Galax Gamer 120G New

  • Ngày đăng : 17/05/2019 3:11Sáng - 222 lượt xem
  • Giá bán : 440,000₫

***Mô tả

  • Tên sản phẩm: ổ cứng SSD Galax 120G Gamer L S11 2.5″ sata3
  • Dung lượng: 120GB
  • Kích thước: 2.5″
  • Kết nối: SATA 3
  • HÀNG NEW BH 36T
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm SSD Galax Gamer 120G New!