CPU INTEL G5400

CPU INTEL G5400

  • Ngày đăng : 15/05/2018 8:06Sáng - 329 lượt xem
  • Giá bán : 1,650,000₫
  • CPU G5400 GOLD New box (3.7 GHZ/4M cache)
  • 2 nhân 4 luông mạnh ngang I3-7100
  • Chạy main H310
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU INTEL G5400!