CPU I5-2400 tray fan zin (BH 3 năm)

CPU I5-2400 tray fan zin (BH 3 năm)

  • Ngày đăng : 15/05/2018 7:32Sáng - 664 lượt xem
  • Giá bán : 1,150,000₫
Chưa có thông tin!
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I5-2400 tray fan zin (BH 3 năm)!