CPU I5-8400 new box (bán kèm main)

CPU I5-8400 new box (bán kèm main)

  • Ngày đăng : 16/11/2018 9:13Sáng - 102 lượt xem
  • Giá bán : 5,390,000₫
Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm CPU I5-8400 new box (bán kèm main)!