CPU Intel Core i3 9100F (6N) (4.20GHz, 6M, 4 Cores 4 Threads) Box Chính Hãng

Liên hệ