GIGABYTE NVIDIA QUADRO RTX 4000

Liên hệ

Tổng quan:

  • GPU 2304 CUDA cores
  • 288 Tensor cores, 36 RT cores
  • Bộ nhớ 8GB GDDR6
  • Kiến ​​trúc NVIDIA Turing ™ và nền tảng NVIDIA RTX ™
  • 3x DP1.4 +1x VirtualLink