i5-3570 Tray

i5-3570 Tray

  • Ngày đăng : 16/04/2018 5:04Sáng - 83 lượt xem
  • Giá bán : 1,450,000₫

Hiệu suất

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm i5-3570 Tray!