SSD Intel 180G 540S

760,000

  •  Tối ưu tốc độ Đọc/Ghi 4K, yếu tố quan trọng quyết định hiệu năng
Mua ngay