SSD INTEL 256G series 760p

SSD INTEL 256G series 760p

  • Ngày đăng : 02/12/2018 3:57Sáng - 39 lượt xem
  • Giá bán : 1,950,000₫ (1,990,000₫)

MÔ TẢ CHI TIẾT

Chưa có thông tin!
Chưa có file thông số sản phẩm SSD INTEL 256G series 760p!