VGA COLORFUL GTX 1660 NB 6G-V

Liên hệ

  • Chipset: GeForce GTX 1660
  • Memory: 8Gbps – 6GB – 192bit – GDDR5 – 192 GB/S
  • Lõi CUDA: 1408
  • BH: 48 Tháng